Kwalifikacja wstępna

 


Od 5 kwietnia 2022 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady
odnośnie uzyskania oraz odnowienia uprawnień kierowcy zawodowego.

KLIKNIJ ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ 🙂


Co zrobić aby rozpocząć wybrany kurs?

Należy udać się do Wydziału Komunikacji właściwego dla miejsca zameldowania, ew. zamieszkania (co wydłuży czas uzyskania numeru profilu) po PKZ (Profil kierowcy Zawodowego) i złożyć wniosek o jego wydanie.

Dokumenty niezbędne do jego uzyskania:

 • badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
 • badania psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
 • 1 kolorowe zdjęcie (3,5 cm x 4,5 cm z wizerunkiem od przodu, jak do prawa jazdy)
 • dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub karta pobytu)
 • prawo jazdy

Z PKZ kurs możemy rozpocząć każdego dnia 🙂


Kwalifikacja Wstępna to obowiązkowe szkolenie dla kierowców, którym prawo jazdy kategorii D zostało wydane po dniu 10 września 2008 roku,  oraz którym prawo jazdy kategorii C zostało wydane po 10 września 2009 roku. Kurs Kwalifikacji wstępnej można rozpocząć w trakcie uzyskiwania prawa jazdy kategorii C i D.


Kwalifikacja Wstępna Pełna

Kwalifikacja wstępna to obowiązkowe szkolenie dla osób, które chcą przystąpić do kursu na prawo jazdy kat. C lub kat. D przed ukończeniem wymaganego wieku  (kat. C – 21 lat i kat. D – 24 lata) lub osób, które posiadają już prawo jazdy na te kategorie i chcą wykonywać zawód kierowcy, lecz nie mają wymaganego wieku.

Szkolenie obejmuje:

 • 260 godzin zajęć teoretycznych
 • 20 godzin zajęć praktycznych, w tym: 16 godzin zajęć w ruchu drogowym i 4 godziny jazdy w warunkach specjalnych

Cena:

 • 4500 zł / promocja – 4000 zł 
W cenę szkolenia wliczone są zajęcia teoretyczne i praktyczne i materiały szkoleniowe.
Opłatę za kurs można rozłożyć na nieoprocentowane raty!
Istnieje również, dla osób bezrobotnych, możliwość sfinansowania kursu przez Urząd Pracy

Kwalifikacja wstępna Przyspieszona

Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona to obowiązkowe szkolenie dla kierowców, którym prawo jazdy kategorii D zostało wydane po dniu 10 września 2008 roku,  oraz którym prawo jazdy kategorii C zostało wydane po 10 września 2009 roku.

Szkolenie obejmuje:

 • 130 godzin teorii
 • 10 godzin praktyki, w tym: 8 godzin zajęć w ruchu drogowym i 2 godziny jazd w warunkach specjalnych

Cena:

 • 2600 zł / przy zapisie na kurs kat. C, CE, lub D – 100 zł rabatu!
W cenę szkolenia wliczone są zajęcia teoretyczne i praktyczne, materiały szkoleniowe.
Opłatę za kurs można rozłożyć na nieoprocentowane raty!
Istnieje również, dla osób bezrobotnych, możliwość sfinansowania kursu przez Urząd Pracy.

Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca

Kierowca, który uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy w ramach Kwalifikacji Wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kat. D lub C i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami, niż te dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej Kwalifikacji Wstępnej, zobowiązany jest odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach Kwalifikacji Wstępnej Uzupełniającej.

Szkolenie obejmuje:

 • 65 godz. zajęć teoretycznych
 • 5 godz. zajęć w ruchu drogowym

Cena:

 • 1500 zł
W cenę szkolenia wliczone są zajęcia teoretyczne i praktyczne, materiały szkoleniowe.
Opłatę za kurs można rozłożyć na nieoprocentowane raty!
Istnieje również, dla osób bezrobotnych, możliwość sfinansowania kursu przez Urząd Pracy.

 


Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca Przyspieszona

Kierowca, który uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy w ramach Kwalifikacji Wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kat. D lub C i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami, niż te dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej Kwalifikacji Wstępnej, zobowiązany jest odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach Kwalifikacji Wstępnej Uzupełniającej przyspieszonej.

Szkolenie obejmuje:

•  32,5 godzin teorii
•  2,5 zajęć w ruchu drogowym

Cena:

 • 1300 zł

W cenę szkolenia wliczone są zajęcia teoretyczne i praktyczne, materiały szkoleniowe.
Opłatę za kurs można rozłożyć na nieoprocentowane raty!
Istnieje również, dla osób bezrobotnych, możliwość sfinansowania kursu przez Urząd Pracy.

Centrum nauka jazdy jest wpisany w rejestrze urzędów pracy na listę instytucji szkoleniowych dzięki czemu osoby bezrobotne mogą ubiegać się o refundację kursu przez Urząd Pracy.


Miejsce szkolenia:

Kurs kwalifikacji wstępnej w formie online można realizować w każdym biurze Centrum nauka jazdy w godzinach pracy biur.


Pamiętaj!

Osoba przystępująca do kursu kwalifikacji wstępnej nie musi posiadać prawa jazdy danej kategorii i nie musi być w trakcie kursu prawa jazdy 🙂


Pojazdy szkoleniowe:
 • MAN TG-A
 • MAN TGL
 • autobus Setra
Płyta poślizgowa:
W cenie Kwalifikacji Wstępnej Pełnej i Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej wysyłamy naszych kursantów na płytę poślizgową do Warszawy.
Prowadzenia samochodu w trudnych warunkach to bardzo istotna umiejętność. Zwłaszcza jeżeli jedzie się w dłuższą trasę. Jedną ze szczególnie trudnych umiejętności jest opanowanie pojazdu podczas poślizgu oraz w ogóle bezpieczne prowadzenie po śliskiej nawierzchni. Prostokątna płyta poślizgowa pozwala doświadczyć poślizgu na prostej drodze, natomiast płyta poślizgowa w kształcie półkula imituje śliską nawierzchnię na zakręcie. Kursanci mają okazję sprawdzić jak zachowuje się w takiej sytuacji samochód ciężarowy i autobus.

Badania:

Kursant przed rozpoczęciem kursu musi wykonać badanie lekarskie oraz psychologiczne o braku przeciwwskazań do pracy w charakterze kierowcy autobusu bądź samochodu ciężarowego. Badania muszą odbyć się PRZED kursem (nie po ani w trakcie), aby móc wyrobić Profil Kierowcy Zawodowego.


Egzamin:

Egzamin Państwowy zdawany jest w Wojewódzkim Ośrodku ruchu Drogowego Egzamin przebiega w formie testu złożonego z części podstawowej (20 pytań) i z części specjalistycznej dla kat. C lub kat. D (10 pytań). Kursant zda jeśli nie popełni więcej niż 4 błędy w części podstawowej oraz więcej niż 5 błędów w części specjalistycznej.


Uprawnienia:

Pracodawca może zatrudnić kierowcę po otrzymaniu tych dokumentów jeśli osoba ta ukończyła 18 lat dla chcących pracować jako kierowca samochodu ciężarowego lub 21 lat dla kierowców chcących pracować jako kierowca autobusu.


Postawa prawna:

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie dyrektywy 203/59/we parlamentu europejskiego i rady. Polskie regulacje prawne:

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U.  z 2007r.  nr 125, poz. 874 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 17 listopada 2006r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – prawo o  ruchu drogowym (Dz.U. z 2006r. nr 235, poz. 1701)
 3. Rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. z 2010r. nr 53, poz. 31)