Szkolenia

Magazynier


Najbliższy termin szkolenia: w zależności od potrzeby grupy

Cel szkolenia:

Profesjonalne i kompleksowe przygotowanie do pracy w zawodzie magazyniera. Szkolenie przygotowuje do nabycia umiejętności w zakresie organizacji pracy w magazynach, poznanie podstaw zagospodarowania magazynu i technologii magazynowania, samodzielnego sporządzania dokumentów magazynowych, udziału w inwentaryzacjach i wyjaśniania różnic inwentaryzacyjnych oraz obsługi programów magazynowych.


Czas trwania szkolenia:

40 godzin zajęć


Uczestnicy szkolenia:

Uczestnikami szkolenia mogą być osoby które:

 •  mają ukończoną co najmniej szkołę podstawową
 • mają ukończone 18 lat
 • posiadają ważne badania lekarskie

Miejsce szkolenia:

Ośrodek Szkolenia Centrum, ul. Mochnackiego 10 lok.1, Olsztyn


Program szkolenia:

Szkolenie obejmuje najważniejsze zagadnienia przygotowujące do pracy w zawodzie magazyniera. Wszystkie tematy dobrano z myślą o ich maksymalnej przydatności i są prowadzone przez wykwalifikowanych wykładowców, gwarantujących zarówno dużą wiedzę, jak i przejrzystą formę przekazu.

 

Program szkolenia obejmuje:

 1. Podział majątku jednostki
 2. Obowiązki magazyniera
 3. Zabezpieczenie magazynów
 4. Podział zapasów
 5. Dokumenty magazynowe
 6. Wycena majątku
 7. Odpowiedzialność materialna
 8. Postępowanie w przypadku stwierdzenia różnic w przyjęciu na stan magazynu
 9. Postępowanie w przypadku stwierdzenia różnic inwentaryzacyjnych
 10. Obsługa modułu gospodarka magazynowa

 

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym którego pozytywny wynik gwarantuje wydanie certyfikatu.


Cena: 450 zł                                          

Zaświadczenie:

Ukończenie szkolenia stanowi podstawę do wydania imiennego zaświadczenie ukończenia kursu stwierdzające przygotowanie do pracy w zawodzie magazyniera. Zaświadczenie wydane jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03.02.2006 r.


Kurs magazyniera można również połączyć z kursem operatora wózków jezdniowych oraz kursem obsługi kas fiskalnych.