Projekty UE

Oferujemy darmowe szkolenia dla osób bezrobotnych lub osób pracujących z wynagrodzeniem wysokości najniższej krajowej.
W chwili obecnej zakończyliśmy rekrutację do wszystkich naszych projektów.
SUBREGION OLSZTYŃSKI:
„Dobry start – subregion olsztyński”
„Praca – to się opłaca!”
SUBREGION ELBLĄSKI:
„Centrum możliwości – subregion elbląski”
-SUBREGION EŁCKI
„Dobry start – subregion ełcki”