Szkolenia Kierowców Zawodowych

Szkolenie okresowe

Szkolenie okresowe – to obowiązkowe , cykliczne (co 5 lat) szkolenie dla wszystkich kierowców kat. C i D bez względu na rodzaj uprawnień, które wcześniej nabyli.

 


Najbliższy termin: Szkolenie można rozpocząć w dowolnie wybranym terminie.

Dla osób, które nie chcą uczęszczać na wykłady proponujemy szkolenia e-learning, tak samo uznawane w wydziale komunikacji jak te stałe wykładowe. Na zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia nie ma wpisanej formy prowadzenia zajęć (wykłady czy e-learning).


Miejsce szkolenia:

Kurs szkolenie okresowe  w formie online można realizować w każdym biurze Centrum  nauka jazdy w godzinach pracy biur.


Czas trwania szkolenia:
  • 35 godzin zajęć teoretycznych

Uczestnicy szkolenia:

Kierowca wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:

okresowe


Badania lekarskie:

Kierowca po ukończeniu po raz pierwszy kursu zobowiązany jest do wykonania badania lekarskiego i psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy w zawodzie kierowcy. Z badaniami oraz zaświadczeniem o ukończeniu kursu zgłasza się do wydziału komunikacji gdzie następuje wymiana prawa jazdy.

 


Zaświadczenie:

Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia – nie przeprowadza się egzaminu.  Z badaniami oraz zaświadczeniem o ukończeniu kursu kursant  zgłasza się do wydziału komunikacji gdzie następuje wymiana prawa jazdy.


Cena:
  • 240 zł Przy większej grupie możliwość negocjacji ceny!

Istnieje również możliwość zorganizowana kompleksowych szkoleń – kursów razem z badaniami lekarskimi i psychotechnicznymi za dodatkową opłatą.


Bezrobotni:

Centrum nauka jazdy jest wpisany w rejestrze urzędów pracy na listę instytucji szkoleniowych dzięki czemu osoby bezrobotne mogą ubiegać się o refundację kursu przez Urząd Pracy.


Podstawa prawna:

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie dyrektywy 203/59/we parlamentu europejskiego i rady. Polskie regulacje prawne:

  1. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U.  z 2007r.  nr 125, poz. 874 ze zm.)
  2. Ustawa z dnia 17 listopada 2006r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – prawo o  ruchu drogowym (Dz.U. z 2006r. nr 235, poz. 1701)
  3. Rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. z 2010r. nr 53, poz. 31)

 

 

Jak sfinansować kurs przez Urząd Pracy?