Szkolenia Kierowców Zawodowych

Szkolenie okresowe

 


Szkolenie okresowe – to obowiązkowe , cykliczne (co 5 lat) szkolenie dla wszystkich kierowców kat. C i D bez względu na rodzaj uprawnień, które wcześniej nabyli.

 


Co zrobić aby rozpocząć wybrany kurs?

Należy udać się do Wydziału Komunikacji właściwego dla miejsca zameldowania, ew. zamieszkania (co wydłuży czas uzyskania numeru profilu) po PKZ (Profil kierowcy Zawodowego) i złożyć wniosek o jego wydanie.

Dokumenty niezbędne do jego uzyskania:

  • badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
  • badania psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
  • 1 kolorowe zdjęcie (3,5 cm x 4,5 cm z wizerunkiem od przodu, jak do prawa jazdy)
  • dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub karta pobytu)
  • prawo jazdy

Z PKZ kurs możemy rozpocząć każdego dnia 🙂


Miejsce szkolenia:

Kurs szkolenie okresowe  w formie online można realizować w każdym biurze Centrum  nauka jazdy w godzinach pracy biur.


Czas trwania szkolenia:
  • 35 godzin zajęć teoretycznych

Uczestnicy szkolenia:

Kierowca wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:

okresowe


Badania lekarskie:

Kierowca przed rozpoczęciem szkolenia zobowiązany jest do wykonania badania lekarskiego i psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy w zawodzie kierowcy. Z badaniami oraz zaświadczeniem o ukończeniu kursu zgłasza się do wydziału komunikacji po Profil Kierowcy Zawodowego.

 


Cena:
  • 550 zł Przy większej grupie możliwość negocjacji ceny!

Istnieje również możliwość zorganizowana kompleksowych szkoleń – kursów razem z badaniami lekarskimi i psychotechnicznymi za dodatkową opłatą.


Bezrobotni:

Centrum nauka jazdy jest wpisany w rejestrze urzędów pracy na listę instytucji szkoleniowych dzięki czemu osoby bezrobotne mogą ubiegać się o refundację kursu przez Urząd Pracy.


Podstawa prawna:

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie dyrektywy 203/59/we parlamentu europejskiego i rady. Polskie regulacje prawne:

  1. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U.  z 2007r.  nr 125, poz. 874 ze zm.)
  2. Ustawa z dnia 17 listopada 2006r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – prawo o  ruchu drogowym (Dz.U. z 2006r. nr 235, poz. 1701)
  3. Rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. z 2010r. nr 53, poz. 31)

 

 

Refundacja kursu prawa jazdy z Urzędu Pracy