Kursy instruktorów nauki jazdy

Kurs instruktora nauki jazdy

 

Ze względu na konieczność zebrania odpowiedniej ilości osób chętnych do odbycia kursu – prosimy o zapisanie się najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia! Dla najlepszych oferujemy pracę!


Informacje ogólne:

Kurs na instruktora nauki jazdy prowadzony przez Centrum nauka jazdy  przygotowuje do egzaminu państwowego

dającego uprawnienia Instruktora Nauki Jazdy. Zakres szkolenia obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne.

Dzięki temu, iż prowadzimy Ośrodek Szkolenia Kierowców kat. A, B, C, D, E gwarantujemy możliwość przeprowadzenia

praktyk przed przystąpieniem do egzaminu państwowego.


Organizacja zajęć:

Wykłady prowadzone są w systemie sobotnio – niedzielnym. Część zajęć może odbywać się w ciągu tygodnia w godzinach popołudniowych (do ustalenia w zebranej grupie osób zainteresowanych). Kurs trwa ok. 2,5 miesiąca. Zajęcia odbywają się w siedzibie Centrum nauka jazdy.


Program szkolenia:

Część teoretyczna – wykłady (130 godziny lekcyjne)

 1. psychologia – 10h
 2. metodyka nauczania – 50h
 3. prawo ruchu drogowego – 30h
 4. technika kierowania i obsługi pojazdu – 18h
 5. bezpieczeństwo ruchu drogowego – 10h
 6. zasady prowadzenia ośrodka – 6h
 7. pedagogika – 4h
 8. technika – 2h

 

Część praktyczna (85 godzin zegarowych)

 1. uczestnictwo w wykładach na kursie prawa jazdy prowadzonym przez Linia nauka jazdy
 2. uczestnictwo w zajęciach praktycznych tzw. jazdy obserwacyjne
 3. własne prezentacje wybranych zagadnień z prawa ruchu drogowego
 4. praktyka jazdy realizowana w ośrodku doskonalenia techniki jazdy

Kadra:

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców:

 • egzaminatora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
 • instruktorów nauki jazdy
 • psychologa
 • pedagoga

Wymagania:

Wymogi jakie musi spełniać kandydat ubiegający się o uprawnienia instruktora nauki jazdy:

 • prawo jazdy odpowiedniej kategorii min. 2 lata
 • niekaralność przeciwko przepisom ruchu drogowego
 • badania

Dokumenty należy dostarczyć do biura w trakcie trwania kursu.


Badania:
W trakcie trwania kursu niezbędne jest wykonanie badania lekarskiego i uzyskanie orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do bycia instruktorem nauki jazdy oraz badania psychologicznego (psychotechnika).

 • Badania lekarskie można wykonać u dowolnego lekarza uprawnionego do badania kandydatów na kierowców.
  Koszt badania: 200 zł
 • Badanie psychologiczne można wykonać w dowolnej pracowni psychotechnicznej.
  Koszt badania: 150 zł

 


Bezrobotni:

Centrum nauka jazdy jest wpisany w rejestrze urzędów pracy na listę instytucji szkoleniowych dzięki czemu osoby bezrobotne mogą ubiegać się o refundację kursu przez Urząd Pracy. Dokładnych informacji dotyczących refundacji przez Urząd Pracy uzyskacie Państwo pod numerem tel.: 696 019 022


Oferta:
 • Kurs na instruktora nauki jazdy kat. B – 2990 zł
 • Każda kolejna kategoria – 1300 zł

 

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty.
W ramach kursu każdy uczestnik otrzyma aktualny kodeks drogowy gratis!


Kurs na instruktorów nauki jazdy:

Organizacja zajęć:

 1. teoria – zajęcia programowe
 2. praktyki – jazdy obserwacyjne; uczestnictwo w zajęciach na placu manewrowym; uczestnictwo w wykładach z prawa jazdy; własne prezentacje wybranych tematów z prawa ruchu drogowego, taktyka jazdy realizowana w ośrodku doskonalenia techniki jazdy
 3. egzamin wewnętrzny realizowany na zasadach egzaminu Państwowego

Egzamin państwowy na instruktora nauki jazdy:

3 etapy:

 1. egzamin testowy
 2. prezentacja wylosowanego tematu na podstawie przygotowanego w trakcie egzaminu konspektu
 3. egzamin na placu manewrowym i mieście: omówienie i wykonanie wylosowanych zadań