Kursy instruktorów nauki jazdy

Zapewniamy wykwalifikowana kadrę instruktorów i wykładowców.

Kurs na instruktora nauki jazdy prowadzony przez Centrum nauka jazdy przygotowuje do egzaminu państwowego dającego uprawnienia Instruktora Nauki Jazdy. Dzięki temu, iż prowadzimy Ośrodek Szkolenia Kierowców kat. A, B, C, D, E gwarantujemy możliwość przeprowadzenia praktyk przed przystąpieniem do egzaminu państwowego. Centrum nauka jazdy jest wpisany w rejestrze urzędów pracy na listę instytucji szkoleniowych, dzięki czemu osoby bezrobotne mogą ubiegać się o refundację kursu przez Urząd Pracy.