Kursy prawa jazdy na samochód

Samochód

Szkolimy bezpiecznie!

Zgodnie z aktualnymi zaleceniami Ministerstwa zdrowia wprowadziliśmy zwiększenie profilaktyki: myjemy i dezynfekujemy ręce po każdym kontakcie z inną osobą, stosujemy maseczki oraz rękawiczki, dezynfekujemy sale szkoleniowe i auta, zapewniamy płyny dezynfekujące, oraz ograniczamy ilość osób na kursach stacjonarnych.


Zapisy na kurs prawa jazdy:

Do rozpoczęcia kursu prawa jazdy potrzebny jest Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Jest to zestaw danych i informacji o osobie ubiegającej się o wydanie prawa jazdy, gromadzonych w systemie teleinformatycznym przez organ wydający prawo jazdy.


Krok 1 – skompletuj wszystkie wymienione niżej dokumenty
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem
  • 1 zdjęcie (3,5 cm x 4,5 cm z wizerunkiem od przodu)
  • dokument tożsamości
  • ksero prawa jazdy (w przypadku posiadania)
  • pisemna zgoda rodzica w przypadku osób niepełnoletnich

Krok 2 – zgłoś się do swojego wydziału komunikacji/ starostwa po PKK
  • Miejsce wydania: Wydział Komunikacji / Starostwo Powiatowe w miejscu zameldowania – bezpłatnie
  • Osoby spoza Olsztyna mogą  złożyć dokumenty o PKK w Olsztynie, jednak czas uzyskania może się wydłużyć do 2 tygodni.
  • Czas oczekiwania: od ręki, lub do 2 dni roboczych.

Krok 3 – zgłoś się do nas ze swoim numerem PKK

Istnieje możliwość otrzymania w biurach naszego ośrodka skierowania na badania i wykonania ich u lekarza indywidualnie.
Bez PKK  nie można rozpocząć kursu, również zajęć teoretycznych, dlatego prosimy o jego dostarczenie z wyprzedzeniem.

 


Przebieg kursu na prawo jazdy:


Kategoria B1, B

Kurs na prawo jazdy składa się z 3 etapów:

1. cześć teoretyczna – 30 godzin lekcyjnych – po 45 minut
2. część praktyczna – 30 godzin zegarowych – po 60 minut
3. kurs kończy się egzaminem wewnętrznym teoretycznym i praktycznym

Dopiero po ukończeniu kursu można zapisać się na egzamin państwowy w WORD (teoria i praktyka).
Istnieje możliwość zrobienia kursu prawa jazdy bez teorii – po zdaniu egzaminu teoretycznego w WORD.


Kategoria B+E

Kurs na prawo jazdy składa się z 2 etapów:

1. część praktyczna – 20 godzin zegarowych – po 60 minut
2. kurs kończy się egzaminem wewnętrznym praktycznym

Dopiero po ukończeniu kursu można zapisać się na egzamin państwowy w WORD (praktyka).