Szkolenia Kierowców Zawodowych

Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika


Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźników Drogowych jest dokumentem potwierdzającym posiadanie przez przedsiębiorcę kwalifikacji niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Zgodnie z wytycznymi Parlamentu Europejskiego, obowiązującymi od grudnia 2011 co najmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem transportowym powinna posiadać taki certyfikat.

Certyfikat kompetencji zawodowej wydawany przez ITS jest jeden – TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY, który upoważnia jednocześnie do wykonywania transportu krajowego


Czas trwania szkolenia: 40 godzin


Program szkolenia:
 1. prawo cywilne i prawo handlowe
 2. prawo pracy i zagadnienia socjalne
 3. prawo finansowe
 4. organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem
 5. rachunkowość i sprawozdawczość finansową przedsiębiorstwa
 6. informacje dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika i krajowego transportu drogowego rzeczy
 7. informacje w zakresie bezpieczeństwa ruchu i standardów  technicznych pojazdów przeznaczonych do transportu

Szkolenie prowadzone jest pod kątem pytań egzaminacyjnych i zadań problemowych, które są najczęstszą przyczyną negatywnych wyników egzaminu.


Kadra:

Szkolenie prowadzone jest przez wykwalifikowaną kadrę posiadającą doświadczenie z zakresu zarządzania firmą transportową, księgowa z wieloletnim stażem w firmie transportowej.

 1. Inspektora Transportu Drogowego
 2. Specjalisty ds. księgowości w firmach transportowych
 3. Specjalisty ds. ubezpieczeń
 4. Prawnika
 5. Biegłego sądowego ds. czasu pracy kierowcy

 


Cena: 1600 zł

Nr konta: ING Bank Śląski 06 1050 1054 1000 0092 3521 7057

w cenę szkolenia wliczone są: zajęcia teoretyczne i praktyczne, materiały szkoleniowe, bufet kawowy


Egzamin:

Na egzaminy osoby zapisują się same. Koszt egzaminu i wydania dokumentów 800 zł: 500 zł egzamin + 300 zł koszt wydania dokumentów.


Podstawa prawna:

W Polsce certyfikację kompetencji zawodowych w transporcie drogowym regulują następujące akty prawne:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE,
 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym  (Dz. U. z 2007 r.  Nr 125 poz. 874 z późn. zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (Dz. U. poz. 96),
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. poz. 97).
 5. ©  ITS (2009-06-15, aktualizacja 2012-03-02)
 6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym
 7. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych
 8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r.