Szkolenia operatorów maszyn

Wózki widłowe

Kurs dla operatorów wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z bezpieczną wymianą butli gazowej.


Prowadzimy rekrutację na następujący termin: 27.01.2020r

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia do zorganizowanych grup w innych terminach niż podane wyżej.

Możliwość uzyskania dofinansowania na szkolenie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Więcej informacji pod nr 532 496 673. 


Cel szkolenia:

Kurs ma na celu przygotowanie uczestnika do zdobycia uprawnień pozwalających mu na obsługę wózków jezdniowych różnych typów oraz na wymianę butli gazowej.


Program szkolenia:
 1. Typy stosowanych wózków jezdniowych: naładowne, podnośnikowe, unoszące, ciągnikowe, specjalne
 2. Budowa wózków
 3. Czynności kierowcy w czasie pracy wózkami
 4. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
 5. Zagadnienia z zakresu BHP
 6. Praktyczna nauka jazdy
 7. Wiadomości o dozorze technicznym
 8. Czynności kierowcy przy obsłudze wózka przed rozpoczęciem pracy i po pracy wózkami

Egzamin:

Egzamin końcowy odbywa się w Ośrodku Szkolenia CENTRUM. Istnieje możliwość zdania także egzaminu w UDT (dodatkowo płatne w UDT na ul. Wojska Polskiego w Olsztynie- 172 zł)


Wymagania:
 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa
 • ukończone 18 lat
 • ważne badania lekarskie

Cena: 560 zł

Podstawa prawna:
 1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym