Szkolenia Kierowców Zawodowych

ADR Przewóz Drogowy Towarów Niebezpiecznych

NAJBLIŻSZY TERMIN 17 MAJ 2024


Udział w szkoleniu ADR Przewóz Drogowy Towarów Niebezpiecznych jest spełnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawa – Umowie ADR. Brak szkolenia pracowników w zakresie ADR może być podstawą do nałożenia kary na przedsiębiorcę w wysokości 5000 zł.


Prowadzimy także szkolenia z zakresu ADR wewnętrznego firm, w których pracownicy mają styczność z towarami niebezpiecznymi! Zainteresowanych podjęciem współpracy prosimy o kontakt z biurem.


Telefon kontaktowy: 532-496-687

Istnieje możliwość dofinansowania – LINK


Cel szkolenia:

Kurs ma na celu przygotowanie kierowców do egzaminu.


Czas trwania szkolenia:

Kurs początkujący:

 • podstawowy 24 godziny wykładów (3 dni)
 • cysterny 16 godzin wykładów (2 dni)
 • wybuchowe 8 godzin wykładów (1 dzień)
 • promieniotwórcze 8 godzin wykładów (1 dzień)

 

Kurs doskonalący

 • podstawowy 16 godzin wykładów (2 dni)
 • cysterny 8 godzin wykładów (1 dzień)
 • wybuchowe 5 godzin wykładów (1 dzień)
 • promieniotwórcze 5 godzin wykładów (1 dzień)

Program szkolenia:

1. Omówienie przepisów krajowych oraz międzynarodowych
2.  Obowiązki uczestników przewozu: nadawca, przewoźnik, odbiorca
3.  Dodatkowe wymagania, które muszą spełniać załogi pojazdu
4.  kontrola przewozu towarów niebezpiecznych
5.  Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych
6.  Znakowanie sztuk przesyłek i opakowań
7.  Znakowanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne
8.  Dokumenty wymagane w transporcie drogowym materiałów niebezpiecznych

 • dokument przewozowy ( studium przypadków)
 • instrukcja pisemna dla kierowcy ( wyposażenie awaryjne)
 • inne dokumenty m.in. świadectwo dopuszczenia, zaświadczenie ADR

9.  Wyłączenia, czyli jak przewieźć materiały niebezpieczne bez znakowania pojazdu tablicami pomarańczowymi
10. Studium przypadków – „burza mózgów” (sytuacje występujące w praktyce i ich analiza)


Kadra:

Wykładowcami na kursie ADR Przewóz Drogowy Towarów Niebezpiecznych są doradcy ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych (DGSA). Posiadają kwalifikacje, wiedzę i umiejętności w zakresie działalności Inspekcji Transportu Drogowego, Policji i Straży Pożarnej.


Wymagania:

W kursie ADR Przewóz Drogowy Towarów Niebezpiecznych uczestniczyć mogą osoby, które ukończyły 21 lat oraz posiadają prawo jazdy kat. B, C lub C+E.


Cena szkolenia:

Kurs podstawowy –600 zł

Kurs specjalistyczny:

 • cysterny – 450 zł

 • materiały promieniotwórcze – 450 zł

 • materiały wybuchowe – 450 zł

Kurs łączony (podstawa+cysterna): 1000 zł

Nr konta: ING Bank Śląski 06 1050 1054 1000 0092 3521 7057

Do ceny kursu trzeba będzie doliczyć koszt wydania świadectwa płatny bezpośrednio na konto Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 50,50 zł oraz opłatę za egzamin (uzależniony od wielkości grupy). 


Egzamin:

Na zakończenie szkolenia uczestnicy wypełniają test kontrolny obejmujący zagadnienia omówione w trakcie zajęć. Pozytywne zaliczenie testu oznacza uzyskanie certyfikatu, który jest potwierdzeniem odbycia szkolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Egzamin odbędzie się zaraz po zakończeniu zajęć.


Zaświadczenie:

Słuchacz otrzymuje zaświadczenie o przeszkoleniu ADR uprawniające do przewozu materiałów niebezpiecznych w ruchu krajowym i międzynarodowym (materiały niebezpieczne przewożone w opakowaniach i luzem). Zaświadczenie ważne jest przez 5 lat.


Podstawa prawna:
 1. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2012r. poz. 619 z późn. zm.)
 2. Ustawa o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych – ustawa z dnia 28 października 2002r o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 199 poz. 1671 ze zm.)
 3. Umowa ADR – Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1481).
 4. Ustawa o transporcie drogowym – Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.).