Szkolenia

Kursy dla kierowców zawodowych prowadzimy od bardzo dawna.

Na początku były to kursy przewozu osób i rzeczy, później w związku ze zmieniającymi się przepisami zaczęliśmy prowadzić kursy kwalifikacji wstępnej i szkoleń okresowych. Nasz ośrodek w Warszawie (LINIA Szkolenia) jako jeden z pierwszych ośrodków w kraju dostał pozwolenie na prowadzenie kursów dokształcających dla kierowców wykonujących przewóz drogowy w zakresie Kwalifikacji Wstępnej oraz Szkolenia Okresowego. Dzięki wpisaniu naszego ośrodka w poczet jednostek szkoleniowych Urzędów Pracy jesteśmy w stanie zorganizować dowolny kurs dla osób bezrobotnych, które dostaną dofinansowanie bądź całkowite sfinansownie kursu.