Szkolenia operatorów maszyn

Wózki jezdniowe ze zmiennym wysięgiem

Kurs operatora wózka widłowego ze zmiennym wysięgiem kat. I WJO


Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników do samodzielnej obsługi i konserwacji wózków jezdniowych ze zmiennym wysięgiem oraz do egzaminu państwowego Urzędu Dozoru Technicznego z zakresu obsługi wózków podnośnikowych (ładowarek teleskopowych) – kat. I WJO.


Czas trwania szkolenia:

67 godz (52 godz – część teoretyczna i min. 15 godz. – część praktyczna)


Program szkolenia:
 1. przepisy prawne z zakresu Dozoru Technicznego
 2. typy wózków jezdniowych specjalizowanych
 3. budowa wózków jezdniowych
 4. czynności operatora przy obsłudze wózka przed rozpoczęciem pracy
 5. czynności operatora przy obsłudze wózka w trakcie pracy wózkami
 6. czynności operatora przy obsłudze wózka po zakończeniu pracy
 7. wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
 8. BHP przy obsłudze wózków jezdniowych specjalizowanych
 9. praktyczna nauka jazdy

Wymagania:
 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa
 • ukończone 18 lat
 • ważne badania lekarskie

Egzamin:

Egzamin końcowy odbywa się w Ośrodku Szkolenia Linia (dodatkowy koszt egzaminu przez UDT 152 zł.)


Cena: 1200 zł

przy zapisie wymagana zaliczka w kwocie 100,00 zł, egzamin państwowy w cenie kursu


Podstawa prawna:
 1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym

 

Wpłaty za kurs można dokonać gotówką w biurze, lub przelewem.
Linia nauka jazdy ul. Poznańska 14 lok 23  00-680 Warszawa
Nr konta: mBank: 77 1160 2202 0000 0001 5826 1223