SUWNICE HAKOWE KAT. II S

Prowadzimy rekrutację na wrzesień


Kurs operator suwnic hakowych kat. II S – suwnice hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo oraz wciągniki i wciągarki według kategorii II W


Wymagania do rozpoczęcia kursu operatora suwnic hakowych:
 • ukończone 18 lat
 • Do realizacji kursów operator suwnic hakowych nie jest potrzebne prawo jazdy.

CENA KURSU

Kurs operatora suwnic hakowych II S (z poziomu roboczego) – 1000 zł

Egzamin wliczony w cenę kursu operator suwnic hakowych!


Czas trwania kursu operatora suwnic hakowych :

Kurs operatora suwnic hakowych obejmuje 60 godzin dla operatorów II


Program kursu operator suwnic hakowych

Program szkolenia na kurs operatora suwnic hakowych IIS (z poziomu roboczego) obejmuje zagadnienia z zakresu:

 1. przepisów o dozorze technicznym
  2. ogólnych wiadomości o dźwignicach
  3. podstawowych wiadomości z mechaniki
  4. obsługi suwnic
  5. BHP przy transporcie ładunków
  6. zawiesi i sprzętu transportowego

Egzamin po kursie operatora suwnic hakowych:

Kurs operatora suwnic hakowych kończy się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym przed Inspektorem Urzędu Dozoru Technicznego. Po wyniku pozytywnym egzaminu słuchacze szkolenia otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi „Suwnic hakowych II S”.


Więcej informacji pod numerem 532 496 673