Szkolenia operatorów maszyn

HDS – operator żurawi przeładunkowych kat. II Ż

Zapisy na kurs i informacje:

Bemowo ul. Gustawa Morcinka 32A, 01-496 Warszawa
tel. 22 666 61 68 kom. 668 826 006 bemowo@liniaszkolenia.pl
kom. 882 110 021 szkolenia@liniaszkolenia.pl


Cel szkolenia:

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu UDT dającego uprawnienia dla operatora żurawi przeładunkowych, oraz zapoznanie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi żurawi i ich otoczenia oraz właściwe ich stosowanie w każdej sytuacji


Czas trwania szkolenia:

22 godziny zajęć teoretycznych i 12 godzin zajęć praktycznych


Program szkolenia:
 1. znajomość budowy i wyposażenia żurawi przeładunkowych
 2. znajomość działania urządzeń zabezpieczających dźwignicę
 3. praktyczne umiejętności obsługi i znajomości instrukcji eksploatacji  żurawia przeładunkowego
 4. znajomość ustawy o dozorze technicznym, warunków technicznych dozoru  technicznego związanych z eksploatacją żurawi przeładunkowych
 5. znajomość obowiązków operatora przed, podczas i po pracy
 6. dobory zawiesi i określenie ich stanu technicznego
 7. oszacowanie masy ładunku, środka ciężkości
 8. znajomość przepisów BHP
 9. udzielanie pomocy przedlekarskiej

Wymagania:
 • ukończone 18 lat
 • dobry stan zdrowia udokumentowany orzeczeniem lekarza uprawnionego  do wykonywania badań profilaktycznych

Egzamin:

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym przed Inspektorem Urzędu Dozoru Technicznego. Po wyniku pozytywnym egzaminu słuchacze szkolenia otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi żurawi przeładunkowych kat. Ż II.


Cena: 900 zł

Wpłaty za kurs można dokonać gotówką w biurze, lub przelewem.
Linia nauka jazdy ul. Poznańska 14 lok 23  00-680 Warszawa
Nr konta: mBank: 77 1160 2202 0000 0001 5826 1223