Szkolenia

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Zapisy na kurs i informacje:

Bemowo ul. Gustawa Morcinka 32A, 01-496 Warszawa
tel. 22 666 61 68 kom. 668 826 006 bemowo@liniaszkolenia.pl


Cel szkolenia:

Kurs zawiera wszystkie niezbędne elementy potrzebne do udzielania pomocy ze specjalnym uwzględnieniem ofiar wypadków komunikacyjnych. Kurs kładzie nacisk na wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności udzielania pomocy.


Czas trwania szkolenia: 8 godzin

Program szkolenia:
 1. Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy
 2. System Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce
 3. Łańcuch przeżycia i jego rola
 4. Bezpieczeństwo ratownika na miejscu zdarzenia
 5. Wstępna ocena poszkodowanego
 6. Wezwanie pomocy, zasady
 7. Resuscytacja Krążeniowo – Oddechowa z zastosowaniem Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego AED– Nagłe Zatrzymanie Krążenia u osoby dorosłej
 8. Poszkodowany nieprzytomny – postępowanie
 9. Ciało obce w drogach oddechowych
 10. Stany nagłe pochodzenia wewnętrznego: omdlenie, duszność, ból w klatce piersiowej, napad drgawek
 11. Urazy – zwichnięcia, złamania
 12. Urazy – rany, krwotoki, oparzenia
Materiał z kursu rozszerzony o większą liczbę zajęć praktycznych oraz dodatkowe tematy:
 1. Charakterystyka wypadków komunikacyjnych
 2. Wstępne badanie urazowe poszkodowanego
 3. Wstrząs – przyczyny i postępowanie
 4. Zasady ewakuacji i transportu poszkodowanych
 5. Poszkodowany motocyklista – postępowanie

Warunki Szkolenia:
 • kurs realizowany zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji
 • możliwość przeprowadzenia kursu w siedzibie firmy/instytucji i dostosowanie treści kursu do specyfiki  organizacyjnej firmy.