Szkolenia

Obsługa kas fiskalnych


Zapisy na kurs i informacje:

Bemowo ul. Gustawa Morcinka 32A, 01-496 Warszawa
tel. 22 666 61 68 kom. 668 826 006 bemowo@liniaszkolenia.pl
kom. 882 110 021 szkolenia@liniaszkolenia.pl


Informacje ogólne:

Szkolenie obejmuje najważniejsze zagadnienia przygotowujące do pracy w zakresie samodzielnego obsługiwania urządzeń fiskalnych. Wszystkie tematy dobrano z myślą o ich maksymalnej przydatności i są prowadzone przez wykwalifikowanych wykładowców, gwarantujących zarówno dużą wiedzę, jak i przejrzystą formę przekazu.

Program szkolenia może być dowolnie modyfikowany w zależności od potrzeb i posiadanej już wiedzy przez słuchaczy z zakresu obsługi kas fiskalnych


Cel szkolenia:

Szkolenie przygotowuje do nabycia umiejętności w zakresie samodzielnego obsługiwania urządzeń fiskalnych dla osób chcących zawodowo zajmować się obsługą kas fiskalnych.


Czas trwania szkolenia:

12 godzin zajęć (zajęcia teoretyczne połączone z praktyką)


Program szkolenia:
  1. podstawowe akty prawne
  2. organizacja pracy kasjera
  3. odpowiedzialność materialna
  4. kody kreskowe
  5. podatek od wartości dodanej
  6. budowa elektronicznych kas fiskalnych
  7. ćwiczenia praktyczne na kasie fiskalnej

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym.


Wymagania:
  • ukończona co najmniej szkoła podstawowa
  • ukończone 18 lat

Cena: 199 zł

Zaświadczenie:

Ukończenie szkolenia stanowi podstawę do wydania imiennego zaświadczenie ukończenia kursu stwierdzające przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie obsługi kas fiskalnych. Zaświadczenie wydane jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03.02.2006r.


Wpłaty za kurs można dokonać gotówką w biurze, lub przelewem.
Linia nauka jazdy ul. Poznańska 14 lok 23  00-680 Warszawa
Nr konta: mBank: 77 1160 2202 0000 0001 5826 1223