Aktualności

Warsztaty instruktorskie w październiku i listopadzie

Zapraszamy na jesienne warsztaty instruktorskie w najbliższych terminach 25 i 26.10.2019 oraz 22-23.11.2019. Żeby uzyskać więcej informacji zadzwoń do naszego biura.

Instruktor oraz wykładowca zobowiązany jest do 7 stycznia każdego roku przedkładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach. „Super OSK” organizuje warsztaty doskonalenia zawodowego według określonego programu, zapewnia udział w warsztatach wszystkim zainteresowanym instruktorom i wykładowcom oraz wydaje zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w tych warsztatach.